Zapisy na zajęcia fakultatywne

Zapisy na zajęcia fakultatywne będą prowadzone w terminie 
27.02.2017 godz. 07.00 do 27.02.2017 godz. 18.00.

Harmonogram zajęć fakultatywnych

Informacje od prowadzących

UWAGA II ROKU ETNOLOGII – SEMINARIUM LICENCJACKIE!!!

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium licencjackim prowadzonym przez dr Małgorzatę Michalską serdecznie zapraszam na pierwsze zajęcia, które odbędą się 22 lutego, o godz. 9.00, w sali 33. Liczba miejsc: 7.

Zagadnienia:

  1. Antropologia etniczności (m.in. mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy regionalne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska; Kresy Wschodnie; mniejszości narodowe w Czechach; Polacy poza granicami kraju, migracje, cudzoziemcy w Polsce).
  2. Pogranicza etniczne, kulturowe i wyznaniowe.
  3. Antropologia religii (m.in. nowe ruchy religijne w Kościele i poza Kościołem, współczesne zjawiska religijne, małe formy architektury sakralnej, ośrodki kultu religijnego).
  4. Folklorystyka (m.in. genealogie rodzinne, folklor współczesny, folklory środowiskowe – subkultury, monografia wybranego zespołu folklorystycznego).
  5. Obrzędowość rodzinna w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności).

Preferowane prace, które powstaną na bazie własnych badań terenowych.

Małgorzata Michalska

UWAGA III ROK ETNOLOGII – ZAJĘCIA Z ANTROPOLOGII ETNICZOŚCI!!!

Wykład i ćwiczenia z antropologii etniczności z dr Małgorzatą Michalską rozpoczną się zgodnie z planem w dniu 22.02.2017 roku.

Ankiety

Uprzejmie proszę studentów etnologii i antropologii kulturowej o wypełnienie ankiet (dostępnych w systemie USOS) dotyczących ocen zajęć, w których Państwo uczestniczyliście (semestr zimowy 2016/2017). 

W polu "komentarz" proszę o uwagi i opinie dotyczące zajęć, w tym uzasadnienie przedstawionych ocen.

Ankieta jest anonimowa.

Mirosław Marczyk

Uwaga I rok studiów magisterskich!

Osoby, które zdecydowały się na uczestnictwo w seminarium magisterskim prowadzonym przez dr hab. Monikę Baer, proszone są o jak najszybsze potwierdzenie tego faktu drogą mejlową na adres: monika.baer@uwr.edu.pl Informacje dotyczące formy i terminów seminarium w tym semestrze zostały wysłane na wspólny adres mejlowy Państwa roku.

UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że istnieje możliwość zapisania się na przedmioty z oferty katalogu zajęć międzykierunkowych na rok akademicki 2016/2017. Można je realizować również jako przedmioty fakultatywne. Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr 4 2014 Dziekana WNHiP określającym zasady wyboru zajęć oraz z listą przedmiotów i formami ich zaliczania (w załącznikach)

Katalog zajęć międzykierunkowych

Regulamin zajęć międzykierunkowych

 

Studia zagraniczne w ramach programu Erasmus +

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego proszę o pilny kontakt mejlowy. Trwa dodatkowa rekrutacja, ale ilość miejsc jest ograniczona. Wymogi jakie należy spełnić w celu wzięcia udziału w rekrutacji można znaleźć w zakładce Erasmus na stronie Katedry. Monika Baer

Przypominamy o przedmiotach obowiązujących na studiach a nie ujętych w planie zajęć:

Na studiach licencjackich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 180 godzin (3 semestry) może być realizowany od 2 do końca 5 semestru (12 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin (1 semestr) może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 2 do końca 5 semestru (1 pkt. ECTS).

Na studiach magisterskich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 60 godzin (1 semestr) może być realizowany od 2 do końca 3 semestru (4 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 1 do końca 4 semestru (1 pkt. ECTS).

Szkolenie BHP

Informacja dotycząca szkolenia dla studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej znajduje się w zakładce STUDENCI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Ważne wydarzenia

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe

Dr hab. Monika Baer, dr Katarzyna Majbroda i dr Janina Radziszewska z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego od grudnia 2015 roku realizują projekt DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, wspófinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693).