Wykład Prof. Iriny Nikuliny

Dnia 18 października 2017 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Prof. Irina Nikulina (Ałtajski Państwowy Uniwersytet Techniczny) wygłosi dwa wykłady: "Polscy zesłańcy polityczni na Altaju w XIX w." (godz. 9.15 s. 39) oraz "Udział Polaków w naukowym i kulturalnym życie Altaju w XIX i na  początku XX w." (godz. 10.45 s. 39).
 
                                               Zapraszamy  serdecznie

Informacje od prowadzących

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów licencjackich

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów licencjackich odbędzie się w piątek 20.10.2017 o g. 9.00 w s. 208 (ul. Szewska 36).
Proszę wziąć ze sobą karty obiegowe.

Etnografia Polski i Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich

Zajęcia:
- Etnografia Polski
- Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich
do odwołania zostają przeniesione na czwartek godz. 17.15-20.15 sala Audytoryjna ul. Szewska 49

Zajęcia fakultatywne

Lista zajęć fakultatywnych zostanie ogłoszona 5 października 2017 r. Zapisy na zajęcia odbędą się w systemie USOS, w terminie od 10 października godz. 8.00 do 12 października godz. 23.59. Ewentualne zapisy uzupełniające (przez podania złożone w sekretariacie) będą prowadzone w terminie 13 i 16 października 2017 r.
Uprzejmie informujemy, że zajęcia fakultatywne rozpoczną się od 17 października 2017 r.

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE WYJAZDEM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+!

Właśnie została ogłoszona dodatkowa rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2017/18, która trwa do 30.10. Wszystkie informacje o wymogach procesu rekrutacyjnego można znaleźć w zakładce Erasmus na stronie Katedry http://www.etnologia.uni.wroc.pl/content/erasmus
Koordynatorką programu w Katedrze jest dr hab. Monika Baer. W razie pytań czy wątpliwości prosi o kontakt mejlowy 

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Kandytatom na studia w roku akademickim polecamy zapoznanie się z informatorem, dostępnym online:

https://issuu.com/universityofwroclaw/docs/informator_dla_kandydatow_na_studia 

UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że istnieje możliwość zapisania się na przedmioty z oferty katalogu zajęć międzykierunkowych na rok akademicki 2016/2017. Można je realizować również jako przedmioty fakultatywne. Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr 4 2014 Dziekana WNHiP określającym zasady wyboru zajęć oraz z listą przedmiotów i formami ich zaliczania (w załącznikach)

Katalog zajęć międzykierunkowych

Regulamin zajęć międzykierunkowych

 

Przypominamy o przedmiotach obowiązujących na studiach a nie ujętych w planie zajęć:

Na studiach licencjackich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 180 godzin (3 semestry) może być realizowany od 2 do końca 5 semestru (12 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin (1 semestr) może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 2 do końca 5 semestru (1 pkt. ECTS).

Na studiach magisterskich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 60 godzin (1 semestr) może być realizowany od 2 do końca 3 semestru (4 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 1 do końca 4 semestru (1 pkt. ECTS).

Ważne wydarzenia

Wykłady Prof. Iriny Nikuliny

Dnia 18 października 2017 r. w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Prof. Irina Nikulina (Ałtajski Państwowy Uniwersytet Techniczny) wygłosi dwa wykłady:  
Polscy zesłańcy polityczni na Altaju w XIX w. (godz. 9.15 s. 39),
Udział Polaków w naukowym i kulturalnym życie Altaju w XIX i na  początku XX w. (godz. 10.45 s.

Nowy numer "Tematów z Szewskiej"

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszego numeru "Tematów z Szewskiej". Dwa tomy poświecone antropologii rzeczy można przeczytać w całości online: http://www.tematyzszewskiej.pl/index.php/numery/

Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii i Azji Środkowej (XIX – początek XX wieku)

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "Polscy odkrywycy, badacze i eksploratorzy Syberii i Azji Środkowej", która odbędzie się między 15 a 17 listopada w Pułtusku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września.