Informacje od prowadzących

Konsultacje dr. Michała Mokrzana

Konsultacje dr. Michała Mokrzana w dniu 25 maja 2016 roku zostały odwołane. Najbliższe konsultacje odbędą się w dniu 30 maja 2016 roku w godzinach 13.30 - 15.30.

Zmiana godzin zajęć dr. hab Jarosława Syrnyka

Godziny zajęć dr. hab Jarosława Syrnyka z I rokiem studiów magisterskich uległy zmianie:

seminarium magisterskie: aktualnie w środy 13.15 - 14.45

konwersatorium specjalizacyjne: aktualnie w środy 15.00 - 16.30

Konsultacje w semestrze letnim 2015/2016 odbywać się będą w poniedziałek w godzinach 15.30 - 17.30

Przypominamy o przedmiotach obowiązujących na studiach a nie ujętych w planie zajęć:

Na studiach licencjackich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 180 godzin (3 semestry) może być realizowany od 2 do końca 5 semestru (12 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin (1 semestr) może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 2 do końca 5 semestru (1 pkt. ECTS).

Na studiach magisterskich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 60 godzin (1 semestr) może być realizowany od 2 do końca 3 semestru (4 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 1 do końca 4 semestru (1 pkt. ECTS).

Szkolenie BHP

Informacja dotycząca szkolenia dla studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej znajduje się w zakładce STUDENCI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Lektoraty

Informacje dotyczące lektoratów oraz testów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce STUDIA, LEKTORATY

Ważne wydarzenia

Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie?
Wyzwania, dylematy, perspektywy
Wrocław, 22–23.09.2016 r.
 

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe

Dr Monika Baer i dr Katarzyna Majbroda z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynają realizację projektu DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693).

Praktyki w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zapraszamy na praktyki studentów etnologii/antropologii kulturowej, historii (spec.

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

 
Zapraszamy na konferencję IV Zlot Młodych Badaczy Kultury z tematem przewodnim: Jaka jakość?