Informacje od prowadzących

UWAGA II ROK ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, STUDIA MAGISTERSKIE

Zajęcia z antropologii religii (wykład i ćwiczenia) rozpoczną się w dniu 14 października 2016 roku. Małgorzata Michalska

Zajęcia i konsultacje dr hab. Moniki Baer

W dniach 10-14 października br. zajęcia i konsultacje dr hab. Moniki Baer zostają odwołane z powodu choroby

UWAGA I ROK ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, STUDIA MAGISTERSKIE

Zajęcia z mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce rozpoczną się w dniu 13 października 2016 roku. Małgorzata Michalska

 

Uwaga I rok studiów magisterskich!

Osoby, które zdecydowały się na uczestnictwo w seminarium magisterskim prowadzonym przez dr hab. Monikę Baer, proszone są o jak najszybsze potwierdzenie tego faktu drogą mejlową na adres: monika.baer@uwr.edu.pl Informacje dotyczące formy i terminów seminarium w tym semestrze zostały wysłane na wspólny adres mejlowy Państwa roku.

UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że istnieje możliwość zapisania się na przedmioty z oferty katalogu zajęć międzykierunkowych na rok akademicki 2016/2017. Można je realizować również jako przedmioty fakultatywne. Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr 4 2014 Dziekana WNHiP określającym zasady wyboru zajęć oraz z listą przedmiotów i formami ich zaliczania (w załącznikach)

Katalog zajęć międzykierunkowych

Regulamin zajęć międzykierunkowych

 

Studia zagraniczne w ramach programu Erasmus +

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego proszę o pilny kontakt mejlowy. Trwa dodatkowa rekrutacja, ale ilość miejsc jest ograniczona. Wymogi jakie należy spełnić w celu wzięcia udziału w rekrutacji można znaleźć w zakładce Erasmus na stronie Katedry. Monika Baer

Aktualne plany zajęć

Aktualne plany zajęć znajdują się w zakładce STUDIA > HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 

Przypominamy o przedmiotach obowiązujących na studiach a nie ujętych w planie zajęć:

Na studiach licencjackich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 180 godzin (3 semestry) może być realizowany od 2 do końca 5 semestru (12 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin (1 semestr) może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 2 do końca 5 semestru (1 pkt. ECTS).

Na studiach magisterskich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 60 godzin (1 semestr) może być realizowany od 2 do końca 3 semestru (4 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 1 do końca 4 semestru (1 pkt. ECTS).

Szkolenie BHP

Informacja dotycząca szkolenia dla studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej znajduje się w zakładce STUDENCI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Ważne wydarzenia

Spotkanie informacyjne Erasmus +

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNE studentów i doktorantów UWr zainteresowanych wyjazdem na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018.
 
08.11.2016 oraz 02.12.2016
(termin do wyboru)
godz. 13:00 sala 1D godz. 11:00 sala 3D
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Budynek D ul. Uniwersytecka 7/10
 

Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie?
Wyzwania, dylematy, perspektywy
Wrocław, 22–23.09.2016 r.
 

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe

Dr hab. Monika Baer, dr Katarzyna Majbroda i dr Janina Radziszewska z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego od grudnia 2015 roku realizują projekt DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, wspófinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693).

Praktyki w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zapraszamy na praktyki studentów etnologii/antropologii kulturowej, historii (spec.

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

 
Zapraszamy na konferencję IV Zlot Młodych Badaczy Kultury z tematem przewodnim: Jaka jakość?