Uroczysta immatrykulacja

Studentów I roku zapraszamy serdecznie 29 września do Oratorium Marianum na uroczystą immatrykulację!
http://uni.wroc.pl/…/…/studenci-zapraszamy-na-immatrykulacje 
Jednym z punktów programu uroczystości Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych będzie wykład dr hab. Moniki Baer zatytułowany „Antropologia społeczno-kulturowa. Enfant terrible współczesnej humanistyki?”

Informacje od prowadzących

Studia zagraniczne w ramach programu Erasmus +

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego proszę o pilny kontakt mejlowy. Trwa dodatkowa rekrutacja, ale ilość miejsc jest ograniczona. Wymogi jakie należy spełnić w celu wzięcia udziału w rekrutacji można znaleźć w zakładce Erasmus na stronie Katedry. Monika Baer

Aktualne plany zajęć

Aktualne plany zajęć znajdują się w zakładce STUDIA > HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 

„Ariadna”, czyli jak przeżyć na I roku (praktyczny poradnik dla studentów WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego)

„Ariadna”, czyli jak przeżyć na I roku (praktyczny poradnik dla studentów WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego) do pobrania ze strony: 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=78271&from=publication

Przypominamy o przedmiotach obowiązujących na studiach a nie ujętych w planie zajęć:

Na studiach licencjackich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 180 godzin (3 semestry) może być realizowany od 2 do końca 5 semestru (12 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin (1 semestr) może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 2 do końca 5 semestru (1 pkt. ECTS).

Na studiach magisterskich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 60 godzin (1 semestr) może być realizowany od 2 do końca 3 semestru (4 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 1 do końca 4 semestru (1 pkt. ECTS).

Szkolenie BHP

Informacja dotycząca szkolenia dla studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej znajduje się w zakładce STUDENCI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Lektoraty

Informacje dotyczące lektoratów oraz testów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce STUDIA, LEKTORATY

Ważne wydarzenia

Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie?
Wyzwania, dylematy, perspektywy
Wrocław, 22–23.09.2016 r.
 

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe

Dr hab. Monika Baer, dr Katarzyna Majbroda i dr Janina Radziszewska z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego od grudnia 2015 roku realizują projekt DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, wspófinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693).

Praktyki w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zapraszamy na praktyki studentów etnologii/antropologii kulturowej, historii (spec.

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

 
Zapraszamy na konferencję IV Zlot Młodych Badaczy Kultury z tematem przewodnim: Jaka jakość?