Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii i Azji Środkowej (XIX – początek XX wieku)

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "Polscy odkrywycy, badacze i eksploratorzy Syberii i Azji Środkowej", która odbędzie się między 15 a 17 listopada w Pułtusku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września.

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Ośrodek Badań Wschodnich   

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Zarząd Krajowy

 mają zaszczyt zaprosić na  Międzynarodową Konferencję Naukową w Pułtusku od 15 do 17 listopada 2017 r.

 

                                                               

           Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy

 

  Syberii i Azji Środkowej (XIX – początek XX wieku)

Losy Polaków na bezkresnych obszarach Syberii i Azji Środkowej to temat wprost niewyczerpany. Kolejne nasze konferencje, w jakiś sposób im poświęcone („Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność” – 1994; Syberia w historii i kulturze narodu polskiego” -1997; „Kościół katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość” - 2001; „Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja a współczesność” – 2002; „Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Zachodniej Syberii” – 2007) ukazywały różne ich aspekty, ale jednocześnie wskazywały na zagadnienia jeszcze niedostatecznie rozpoznane. Planowana konferencja stanowi następną próbę podsumowania rozlicznych badań nad wyrażonym w tytule problemem.

Polacy na obszarach Syberii i Azji Środkowej kojarzą się nader często wyłącznie z katorżnikami i zesłańcami, którzy cierpieli za to, iż ośmielili się podnieść rękę na gnębiący Polaków system carski. Niewątpliwie jest to skojarzenie słuszne. Ale nie tylko do cierpień „na Sybirze” sprowadzały się losy naszych rodaków na tych odległych ziemiach. Zesłańcy oraz dobrowolni osiedleńcy przyczynili się znacząco także do ucywilizowania owego Sybiru.

Pragniemy zatem zaprosić na naszą konferencję wszystkich badaczy – historyków, etnologów, kulturoznawców i innych specjalistów - którzy mogliby opowiedzieć o cywilizacyjnej działalności Polaków na obszarach zauralskich. O ich odkryciach w zakresie geografii i przyrody. Także o ich badaniach nad ludami tubylczymi. Oraz o ich aktywności w szeroko pojętej sferze ekonomicznej. Z życiorysów poszczególnych postaci, z dziejów pewnych rodzin czy środowisk  polskich tam osiadłych daje się wyczytać niezwykłą historię o ludziach ukształtowanych przez cywilizację zachodnią czy będących nosicielami tej cywilizacji, którzy znalazłszy się z dala od jej poniekąd rodzimych obszarów, potrafili ją tam zaszczepić i z powodzeniem rozwijać.

Spodziewamy się, iż tom, który zamierzamy opracować na podstawie wystąpień konferencyjnych, przyczyni się do utrwalenia dotąd mniej znanych bądź zgoła nieznanych wiadomości na temat Polaków na Wschodzie. Może obali pewne stereotypy. Może pobudzi też do dalszych prac badawczych.

 

 

                                                                                  Za Komitet Organizacyjny

 

                                                                 Dr hab. prof. UWr Grzegorz Pełczyński

 

Formularz zgłoszeniowy