Studenckie Koło Naukowe Etnologów

Studenckie Koło Naukowe Etnologów

 

Studenckie Koło Naukowe Etnologów działające przy Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego ma na celu zrzeszanie studentów wszystkich lat i poziomów studiów etnologicznych. Głównym jego zadaniem jest stworzenie płaszczyzny do rozwoju indywidualnych zainteresowań członków koła oraz ich prezentacja. Staramy się aktywizować społeczność akademicką organizując różnorodne spotkania, dyskusje i konferencje. Naszym celem jest również „pokazanie antropologii światu” – przełamanie stereotypu, że zajmujemy się tylko kulturą ludową, a pracę możemy znaleźć wyłącznie w skansenie. Poprzez nasze działania chcemy pokazać, że antropologia jest dziedziną nauki użyteczną dla szerokiego grona i przydatną w rozwiązywaniu ważnych społecznie problemów.

 

Podczas wieloletniej działalności SKNE zorganizowaliśmy wiele projektów, wyjazdów, konferencji naukowych. Poniżej wymienimy jedynie część tych, które odbyły się w przeciągu ostatnich lat:

 

 • Projekt „Dialog od kuchni” zorganizowany na terenie Mołdawii, dofinansowany z grantu „Młodzież w Działaniu”.

 • Projekt „Małe przedmioty, duże historie” na Litwie dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, owocem którego była publikacja: „Wileńszczyzna. Przedmioty – opowieści – refleksje”,
  red. P. Oleksy, M. Sikora, Bydgoszcz 2012.

 • Projekt „Kultura, codzienność, miasto, sztuka. Miejsce i rola teatru w przestrzeni miejskiej Wrocławia” i „Wielokulturowość w edukacji” przy współpracy z dr K. Majbrodą.

 • Udział w projekcie badawczym „Inhabitants of foreign origin in Akureyri 2012” prowadzonym przez Uniwersytet w Akureyri, Islandia.

 • Wyjazd do Mongolii w celu realizacji tematu „W poszukiwaniu współczesnych szamanów”.

 • Cykle spotkań, w tym m.in: „Antropolog na rynku pracy"; „Etnolog profesjonalista, etnolog pracujący"; „Antropologiczne podróże”, Interdyscyplinarny Cykl Spotkań z Indiami.

 • Warsztaty pt. „Research into discourses in anthropological linguistics” na I Międzynarodowym Zjeździe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Europy Środkowej „Etnologia bez granic” organizowanym przez Uniwersytet w Cieszynie.

 • Udział w konferencjach naukowych, w tym "Etnolog na rynku pracy" w Poznaniu.

 • Szereg imprez poświęconych wzajemnej integracji i aktywizacji studentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, m.in poświęconych „żywemu" doświadczaniu dawnych tradycji dotyczących Wigilii, Nocy Kupały, a także spotkania z muzyką oraz projekty poświęcone jej tworzeniu.

   

  Plan na rok 2017 już wkrótce !

   

  Nasze spotkania odbywają się nieregularnie ‒ członkowie koła są o nich informowani drogą elektroniczną, a osoby spoza niego poprzez plakaty umieszczane w budynku Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej.

  Harmonogram spotkań na bieżący semestr i informacje o aktualnych wydarzeniach znajdują się na tablicy Koła (4 piętro w budynku Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej).

  Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością i współpracą prosimy o kontakt z zarządem koła.

  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etnologów:

  dr Janina Radziszewska

   

  Skład Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Etnologów:

  Tomasz Raczkowski - przewodniczący
  Marcela Cedzidło - zastępca przewodniczącego
  Katarzyna Nowicka - sekretarz
  Aleksandra Brzyska - skarbnik

   

  Kontakt: skne.wroclaw@gmail.com

 

 

 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją:

I. Morozow, J. Radziszewska (red.), „Antropologia o przemocy. Przemoc w kulturze”, Wrocław 2011. ISBN:978-83-930320-5-1