SYLABUSY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Sylabusy zajęć fakultatywnych dla studiów I stopnia

MK I 26 1 Antropologia miasta na przykładzie Wrocławia mgr Barbara Kwaśny.
MK I 26 1 Antropologia zła mgr Grzegorz Wiktorowski.
MK I 26 1 Etnobotanika ludy i ich rośliny mgr Monika Kujawska.
MK I 26 1 Fotografia jako zjawisko społeczno kulturowe mgr Łukasz Braun.
MK I 26 1 Ile jest natury w kulturze mgr Aleksandra Buba-Braun.
MK I 26 1 Komunistyczna bezpieka dr hab. Robert Klementowski.
MK I 26 1 Kultura popularna jako teren badań antropologii mgr Aleksandra Buba-Braun.
MK I 26 1 Kultura popularna wyzwolenie czy upadek dr Janina Radziszewska.
MK I 26 1 Myśli zmysły zmyślenia mgr Kamil Pietrowiak.
MK I 26 1 Studia miejskie wybrane zagadnienia mgr Barbara Kwaśny.
MK I 26 1 Utopia dr hab. Robert Klementowski.
MK I 26 2 Współczesne problemy społeczności tubylczych Ameryki Południowej mgr Monika Kujawska.
MK I 26 3 Antropologia teatru mgr Ewa Kruk.
MK I 26 3 Feminizm postkolonializm mgr Ewa Kruk.
MK I 26 3 Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej dr Adrianna Surmiak.
MK I 26 3 Problemy etyczne w procesie badan etnograficznych mgr Kamil Pietrowiak.
MK I 26 3 Teoria postkolonialna Wstęp mgr Ewa Kruk.
MK I 26 3 Zamek jako zjawisko społeczno kulturowe dr Artur Boguszewicz.

Sylabusy zajęć fakultatywnych dla studiów II stopnia

MK II 17 1 Seriale podróżnicze kreacja wizerunku mgr Aleksandra Buba-Braun.
MK II 17 2 Rasa jako konstrukt kulturowy mgr Piotr Malczyński.
MK II 17 3 Psychomanipulacje w aspekcie społeczno-kulturowym dr Adrianna Surmiak.

Sylabusy zajęć fakultatywnych dla studiów I i II stopnia

MK I 26 1 MK II 17 1 Antropologia organizacji dr hab Jarosław Syrnyk.
MK I 26 1 MK II 17 1 Piłka nożna jako zjawisko kulturowe mgr Piotr Małczyński.
MK I 26 1 MK II 17 1 Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym dr Adrianna Surmiak.
MK I 26 2 MK II 17 2 Bojkowie i Bojkowszczyzna dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr. 
MK I 26 2 MK II 17 2 Łemkowie i Łemkowszczyzna dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr.

MK I 26 3 MK II 17 3 Antropologia retoryki dr Michał Mokrzan.
MK I 26 3 MK II 17 3 Dyskurs podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym dr Michał Mokrzan.
MK I 26 3 MK 17 3 Feminizm postkolonializm mgr Ewa Kruk.