V Zlot Młodych Badaczy Kultury

Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w zawieszeniu) we współpracy z BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej i Fundacją Wersja zaprasza na

V ZLOT MŁODYCH BADACZY KULTURY
PRACA/NIE-PRACA
25-27 maja 2017 r., Wrocław
Galeria Awangarda BWA Wrocław

www.facebook.com/zlotkultury

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w V Zlocie Młodych Badaczy Kultury, czyli w wykraczającym poza konwencję konferencji naukowej przedsięwzięciu, sytuującym się na przecięciu humanistyki i sztuki. Po zorganizowanych we współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zlotach poświęconych zagadnieniom czasu (2015) oraz jakości (2016), Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze UWr zwraca się ku zagadnieniu pracy/nie-pracy. Do spotkania i wspólnych rozważań zaproszono zarówno badaczki i badaczy akademickich, jak i osoby zajmujące się twórczością artystyczną, a także wszystkich zatrudnionych/zajętych w tzw. sektorze kultury. Tegoroczny zlot będzie wynikiem współpracy z BWA Wrocław i odbędzie się w ramach Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, w specjalnie zaaranżowanej na tę okoliczność przestrzeni w galerii Awangarda.

 

Więcej informacji na stronie: http://zlotkultury.weebly.com/

Zdjęcie: